Vòng bảng lượt 1

0
1192

Vòng bảng lượt 1

Chủ nhật, 20/11/2022 

VTV2, VTV3

Thứ 2, 21/11/2022

VTV2, VTV3
VTV5, VTVCần Thơ

Thứ 3, 22/11/2022

VTV5, VTVCần Thơ
VTV2, VTV3
VTV5, VTVCần Thơ
VTV2, VTV3

Thứ 4, 23/11/2022

VTV5, VTVCần Thơ
VTV2, VTV3
VTV5, VTVCần Thơ
VTV2, VTV3

Thứ 5, 24/11/2022

VTV5, VTVCần Thơ
VTV2, VTV3
VTV5, VTVCần Thơ

Thứ 6, 25/11/2022

VTV5, VTVCần Thơ