Trang chủ Tags ẩm thực Việt Nam

Tag: ẩm thực Việt Nam

Cần làm gì để ẩm thực Việt trở thành thương hiệu quốc gia.

Cần làm gì để ẩm thực Việt trở thành thương hiệu quốc gia.
Mặc dù ẩm thực Việt Nam có tính đặc trưng cao nhưng vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới lại chưa xứng thực lực. Trong dòng chảy văn hóa dân tộc, văn hóa ẩm thực có một vị trí đặc biệt quan trọng....