Trang chủ Tags 13 Hạnh Đầu Đà

Tag: 13 Hạnh Đầu Đà

Hiện tượng “Sư thầy Thích Minh Tuệ” và những sự ồn ào hiếm thấy

Thầy Thích Minh Tuệ chỉ đang “tự tu” theo cách thức hạnh đầu đà nhưng đã bị thổi lên thành “hiện tượng mạng,” đồng thời các thế lực thù địch cũng lợi dụng để rêu rao các luận điệu chia rẽ các tôn giáo. Từ...