Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024 của công chức, viên chức, người lao động

0
464

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 1 ngày làm việc, hưởng nguyên lương.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019. Năm 2024 người lao động có 6 dịp nghỉ lễ, tết. Trong đó có 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch).

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024
Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 1 ngày làm việc, hưởng nguyên lương.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024, rơi vào thứ Năm, ngày 18/4 Dương lịch. Đây là ngày làm việc trong tuần nên cán bộ, công chức, viên chức. Người lao động được nghỉ làm việc trọn 1 ngày, hưởng nguyên lương.

Trường hợp người lao động đi làm việc ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thì sẽ được được tính tiền lương làm thêm giờ. Cụ thể, Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

– Người lao động làm việc vào ngày thường được trả lương ít nhất bằng 150%;

– Người lao động làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần, tiền lương ít nhất bằng 200%;

Người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương. Được trả lương ít nhất bằng 300%. Chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, người lao động đi làm dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ban ngày được nhận 300% lương. Nếu tính cả tiền lương ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương thì tổng cộng được 400% lương.

Khi người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương. Tính theo đơn giá tiền lương hoặt tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm, ngoài việc trả lương theo quy định thì còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.