KẺ SI TÌNH | RANH GIỚI TRẮNG ĐEN

0
63

Họ trước đây từng là một cặp tình nhân. Do không chịu nỗi tính tình nóng nảy và vũ phu của Quân mà Châu đã quyết định chia tay.

Do không chịu nỗi tính tình nóng nảy và vũ phu của Quân mà Châu đã quyết định chia tay.

Quân ngang ngược không chấp nhận sự thật chực chờ tìm cơ hội để quay lại với người mình yêu.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, người phụ nữ này cũng không thoát được kẻ cuồng yêu và nghiện ngập

Muốn cắt đứt với người yêu cũ nên Châu đã lẳng lặng chuyển nơi ở. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, người phụ nữ này cũng không thoát được kẻ cuồng yêu và nghiện ngập.