BẢN ÁN THÍCH ĐÁNG DÀNH CHO KẺ SÁT NHÂN

0
316

LỆ TÌNH_RANH GIỚI TRẮNG ĐEN

Chỉ vì một giây phút cuồng ghen không kiểm soát mà Hải đã trở thành kẻ sát nhân.

Tước đoạt mạng sống của người vợ từng kề vai sát má với mình bao nhiêu năm tháng.